Týždeň dobrovoľníctva 2018

do týždňa za zapojilo 6129 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu venovali 14 182,5 dobrovoľníckych hodín.

Partneri